484 840 000

Ochrana osobních údajů dle GDPR

Pod zkratkou GDPR (angl. General Data Protection Regulation) se skrývá Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, které přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování osobních údajů a vstoupilo v platnost 25. 5. 2018.

PAMICO CZECH, s.r.o. si plně uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů (dále jen OÚ) a dat svých zákazníků a jejich zaměstnanců a tyto údaje a data vždy chránil a bude chránit. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále i jako GDPR) dále ukládá správcům OÚ (PAMICO CZECH, s.r.o. je správcem OÚ svých zákazníků) další nové povinnosti.

Vstupní analýza ochrany osobních údajů
V souladu s GDPR byla zpracována vstupní analýza ochrany osobních údajů ve společnosti PAMICO CZECH, s.r.o., kde je vydefinován zejména účel sběru OÚ, sběrné uzly OÚ, jejich umístění, interní procesy, kompatibilitu smluvní dokumentace a stávajících souhlasů s touto normou, zabezpečení dat apod.. Dle zjištění této analýzy byl navržen soubor opatření pro naplnění nových povinností plynoucích z GDPR. Od 25. 5. 2018 tak PAMICO CZECH, s.r.o. splňuje všechny povinnosti spojené s GDPR.

Dokumenty pro zákazníky a partnery
Aby zákazníci a partneři získali informace, jakým způsobem je s OÚ v PAMICO CZECH, s.r.o. nakládáno, máme zpracovány a k dispozici dokumenty v sekci dokumenty ke stažení.

PAMICO CZECH, s.r.o. je připraven dostát svým povinnostem správce OÚ, na vyžádání zákazníka a partnera informovat, jaké OÚ, kde a za jakým účelem o něm shromažďuje a provést jejich vymazání, změnu a podobně – samozřejmě v případě, že tím nedojde k porušení nějaké ze zákonných povinností plynoucích zejména z těchto norem: z. o účetnictví, z. o DPH, daňový řád, z. o elektronických komunikacích, z. o archivnictví a spisové službě.

GDPR kontakt ve společnosti
Osobou zodpovědnou za implementaci GDPR ve společnosti byl pověřen Tomáš Kareš. Se všemi dotazy a požadavky se obracejte na adresu info@pamico-czech.cz.

Soubory ke stažení

Zákaznický servis

Neváhejte a volejte:

484 840 000
772 720 000