484 840 000

FAQ - často kladené otázky

Neznáte odpověď na některou důležitou otázku? Zde Vám zodpovíme nejčastěji kladené otázky o vyúčtování za poskytnuté služby a nebo jak postupovat při změně smluvních ujednání.

 

Jak probíhá fakturace za poskytnuté služby elektronických komunikací?

Běžná fakturace za poskytnuté služby elektronických komunikací společnosti PAMICO CZECH, s.r.o. je prováděna měsíc zpětně. Faktura je vždy vystavována začátkem měsíce se splatností k 15ctému dni příslušného měsíce a obsahuje úhradu za poskytnuté služby v uplynulém měsíci. Příklad: ve vystavené faktuře v měsíci únor 2020 je zahrnuta platba za poskytnuté služby v měsíci leden 2020. V případě odběru služeb, které umožnují formu předplatného, je nabízena také možnost čtvrtletní, nebo roční platby předplatného.

Jakou formou probíhá fakturace?

Fakturace za poskytnuté služby probíhá elektronickou formou. Vystavená faktura je zaslána na Vámi definovaný email a zároveň je uložena do elektronické klientské schránky. V případě nevyhovující elektronické formy zasílání faktur je možné zasílání v písemné formě. Toto zasílání je zpoplatněno částkou dle aktuálního Ceníku ostatních poplatků a sazebníku smluvních pokut spjatých s poskytováním služeb elektronických komunikací.

Jak platit za služby?

Je několik variant, jak platit za odebírané služby, vyberte si tu nejvhodnější formu.
1. INKASEM - nestarejte se každý měsíc o odchozí platby, platba formou INKASA Vám nabízí automatické strhávání platby z Vašeho bankovního účtu. Pro tuto platbu je třeba otevření inkasního povolení na Vašem bankovním účtu a doručení jakéhokoliv potvrzení o tomto povolení na adresu společnosti PAMICO CZECH, s.r.o., 28. října 111, 511 01 Turnov, nebo elektronicky na fakturace@pamico-czech.cz. Pokud chcete obdržet formulář pro potvrzení Vaší bankou, rádi Vám jej poskytneme.
2. TRVALÝM PŘÍKAZEM - nastavení pravidelné odchozí platby na Vašem bankovním účtu, tato forma je vhodná při stálé neměnící se měsíční platbě za odebírané služby. Při zadávání trvalého příkazu nezadávajte variabilní symbol, který se mění s každou vystavenou fakturou, ale zadejte specifický symbol, který máte uveden na smlouvě (hledejte Vaše zákaznické 6ti místné číslo a uveďte ho bez písmen ZC).
3. SLOŽENKOU - platba složenkou obnáší provedení hotovostní platby na České poště, jedná se o zpoplatněný úkon Českou poštou.
4. HOTOVOSTNÍ PLATBA - umožňujeme provedení hotovostní platby na provozovně společnosti PAMICO CZECH, s.r.o., 28. října 111, 511 01 Turnov.

K čemu slouží elektronická klientská schránka?

Elektronická klientská schránka slouží k vyzvedávání fakturačních a jiných důležitých dokumentů od poskytovatele a obsahuje nejen kompletní přehled fakturačních dokumentů a jejich úhrad, ale také přehled kontaktních údajů účastníka vedených v databázi poskytovatele. Uložené dokumenty jsou připraveny k nahlédnutí, popř. k tisku ve formátu pdf. Dále umožňuje editaci doručovacího (kontaktního) emailu pro zasílání fakturačních a jiných důležitých dokumentů. Do elektronické klientské schránky vstoupíte pomocí odkazu na úvodní stránce „KLIENTSKÉ DATOVÉ SCHRÁNKY” pomocí přihlašovacích údajů uvedených na předávacím protokolu elektronické klientské schránky, který je součástí smluvních dokumentů.

Jak získat podrobný výpis telefonních hovorů a jak spravovat telefonní účet?

V případě, že využíváte hlasové služby prostřednictvím společnosti PAMICO CZECH, s.r.o., máte možnost přístupu do správy Vašeho telefonního účtu. Ve správě naleznete přehled volání, tedy podrobný výpis hovorného, aktuální provolané minuty a jejich ceny za aktuální, ale i starší období. Správa také umožňuje obecná nastavení jako je záznamník (voicemail), nebo nastavení přesměrování telefonního čísla. Dále si zde můžete vytvořit vlastní adresář s telefonními čísly, nebo zasílat pohodlně sms zprávy. Správu telefonního úctu proveďte uživatelským přihlášením pomocí odkazu na úvodní stránce „SPRÁVA TELEFONNÍHO ÚČTU”. Přihlašovací údaje naleznete na předávacím protokolu hlasové služby, který je součástí smluvních dokumentů.

Jak změnit kontaktní údaje, změnit formu úhrady, provést změnu parametrů služby, převést, nebo pozastavit službu, ukončit smlouvu?

Změnu kontaktních údajů lze provést přes elektronickou klientskou schránku, zavoláním na infolinku, provolba 1 - obchodní oddělení, nebo osobně na provozovně společnosti. Změnu formy úhrady lze provést přes elektronickou klientskou schránku, zavoláním na infolinku, provolba 3 - fakturační oddělení, nebo osobně na provozovně společnosti. Pro změnu služby, nebo jejích parametrů, provedení přeložení služby na jinou odběrnou adresu, pozastavení služby, nebo přepsání smlouvy na jiného účastníka volejte infolinku, provolba 1 - obchodní oddělení, nebo osobně na provozovně společnosti. Výpověď smlouvy je třeba podat písemnou formou, nebo je možné její sepsání na provozovně společnosti PAMICO CZECH, s.r.o., 28. října 111, 511 01 Turnov. K řešení dotazů obchodního rázu je možné zaslání emailu na info@pamico-czech.cz a fakturačního rázu na fakturace@pamico-czech.cz.

Jak postupovat při nefunkčnosti služby, nebo při její chybovosti?

V případě nefunkčnosti poskytnuté služby společností PAMICO CZECH, s.r.o., nebo její chybovosti nahlaste tento stav na infolince, provolba 2 - technické oddělení. V případě neakutních dotazů technického rázu je možné zaslání emailu na helpdesk@pamico-czech.cz.

Jak postupovat při reklamaci služby?

V případě porušení smluvního podmínek poskytování služby, kde služba nevykazujeme sjednané parametry dle smluvních ujednání a vykazuje chybovost, je možné podat písemnou žádost reklamace služby s popisem důvodu reklamace. Takto přijatá žádost je důkladně prověřena na základě monitorovacích systémů a záznamů v databázích poskytovatele a následovně dořešena obchodním oddělením. Písemné žádosti jsou třeba doručit na adresu společnosti PAMICO CZECH, s.r.o., 28. října 111, 511 01 Turnov.

Jaký je postup pro vrácení zapůjčených zařízení, které jsou ve vlastnictví poskytovatele při ukončení smluvního vztahu?

V případě ukončení smluvního vztahu je třeba zkontrolovat zda nemáte zapůjčené některé zařízení, které bylo využíváno k chodu služby, Takovéto zařízení bývá označeno samolepkou, na které je napsáno, že zařízení je ve vlastnictví poskytovatele. Takto označené zařízení je třeba vrátit doručením na adresu provozovny společnosti PAMICO CZECH, s.r.o., 28. října 111, 511 01 Turnov, nebo nahlásit odebrání tohoto zařízení na infolince, provolba 2 - technické oddělení. Tento způsob odběru zařízení je však zpoplatněn a je zde účtována cesta a strávený čas technika, jako u běžného servisního zásahu u zákazníka. V případě, že nedojde k vrácení takto označených zařízení do 14 dnů ode dne ukončení smluvního vztahu, jsou zařízení účastníkovi vyúčtována v jejich plné ceně.

Kde získám všeobecné informace a zjistím podmínky poskytování služeb společnosti PAMICO CZECH, s.r.o.

Tyto informace naleznete ve Všeobecných podmínkách poskytování služeb elektronických komunikací společnosti PAMICO CZECH, s.ro. v sekci péče a podpora pod důležitými dokumenty, nebo u jednotlivých služeb v sekci dokumenty služby.

 


Zákaznický servis

Neváhejte a volejte:

484 840 000
772 720 000