484 840 000

Rychlost Internetové přípojky

Teoretický úvod - vysvětlení základních rychlostních pojmů

Rychlost připojení
U rychlosti připojení rozlišujeme samotnou přenosovou rychlost a „rychlost“ stahování dat, nebo-li přenos určitého množství dat za časovou jednotku, v tomto případě za sekundu.

Základní jednotkou, která se používá v informatice je 1 bit, nebo také 1 b, což je jednotka přenosu informace. V současnosti se setkáváme převážně s násobky této jednotky, konkrétně kilobitem (kbit, kb) a megabitem (Mbit, Mb). Předpona kilo nám udává základní jednotku vynásobenou 1024 x, zatímco předpona mega násobí základní jednotku 1048576 x.

Jednotkou přenosové rychlosti je potom 1 bit/s (1 b/s, popř. 1 bps) a její násobky 1 kbit/s (1 kb/s popř. 1 kbps), popř. 1 Mbit/s (1 Mb/s, popř. 1 Mbps).

Základní jednotkou objemu dat je 1 bajt (1 byte) = 1 B.

U násobků jednotky (kilo, mega), platí to samé jako v případě přenosové rychlosti a přenosu informace.

1 bajt obsahuje 8 bitů, neboli 1B = 8 b.

Z výše uvedených informací vyplývá, že pokud chcete jednotky přenosové rychlosti přepočítat na objemové jednotky, musíte dané číslo vyjadřující přenosovou rychlost vydělit 8.

Naopak, pokud chcete objemové jednotky přepočítat na jednotky přenosové rychlosti, musíte dané číslo vyjadřující objemové jednotky vynásobit 8.

 

Download a upload služby Internet

Download je přenosová rychlost připojení směrem ze sítě Internet do Vašeho PC a lze z ní odvodit, jaký objem dat za časovou jednotku bude možné prostřednictvím sítě internet stáhnout.

Upload udává přenosovou rychlost připojení z Vašeho PC směrem do sítě Internet a lze z ní odvodit, jaký objem dat za časovou jednotku bude možné odeslat prostřednictvím sítě internet.

 

Modelový případ:

Odebíráte službu Internet, která je specifikována maximálním downloadem 40 Mbit/s a maximální uploadem 10 Mbit/s.

Download: 40 Mbit/s = 40 x 1024 kbit/s = 40960 kbit/s : 8 = 5120 kB/s = 5,120 MB/s

Upload: 10 Mbit/s = 10 x 1024 kbit/s = 10240 kbit/s : 8 = 1280 kB/s = 1,25 MB/s

S touto službou byste tedy měli dosáhnout teoretické maximální hodnoty stahování dat 5,120 MB/s a nahrávání dat 1,25 MB/s.Metodika testování

Upozornění
Pro ověření reálné rychlosti připojení nedoporučujeme využívat testovacích webů, z důvodu nárazových přetížení těchto webů. S celosvětově narůstajícím počtem vysokorychlostních internetových přípojek, Českou Republiku nevyjímaje, může dojít k situaci, že v jednom okamžiku odbavují tyto weby tolik požadavků na otestování rychlosti připojení, že jsou výsledky značně zkreslené.

Přenosová rychlost není konstantní a může lehce kolísat v důsledku momentálního vytížení páteřní sítě.

Dále je třeba upozornit na ovlivnění přenosové rychlosti v důsledku zastaralého hardwaru počítače. Pokud je Váš počítač vybaven zastaralými komponenty, nemusí být schopný využít 100% přenosové rychlosti internetové přípojky.

Mezi časté omezující prvky patří bezdrátové routery, které disponují svojí maximální přenosovou rychlostí. Pro testování rychlosti internetové přípojky proto doporučujeme přímé napojení PC, nebo notebooku na přívodní kabelovou datovou přípojku.

Pro nejpřesnější měření rychlosti své internetové přípojky, doporučujeme využít reálné stahování většího souboru z některého z ftp serverů, které víme, že disponují připojením ke kapacitní internetové přípojce jako např. ftp://ftp.linux.cz. Při takovémto stahování dat je možné přepočítat objemové jednotky na jednotky přenosové rychlosti a tím se přiblížit k nejreálnějším výsledkům měření.

 


Zákaznický servis

Neváhejte a volejte:

484 840 000
772 720 000